کرگیری بتن های مسلح و غیر مسلح

ویژگی ها:

امکان اجرای سوراخکاری (برش بتن و میلگرد) به قطر دلخواه در هر ضخامتی

امکان سوراخکاری (برش بتن و میلگرد) در فونداسیون ، دیوار،کف و سقف

اجرای سورا=کاری بتن مسلح بدون عوارض زیان بار برای سازه های بتنی

سرعت بالا، کیفیت ودقت برتر

برش مطابق با اصول فنی و مهندسی و متد روز دنیا

موارد استفاده :

جهت ایجاد بازشوهای معماری و تاسیساتی در فونداسیون ،کف ، دیوار و سقف

جهت عبور لوله های تاسیساتی ،کابل وکانال ازکف، دیوار و سقف به قطر دلخواه

جهت نمونه گیری از بتن جهت تعیین مقاومت فشاری بتن

جهت کاشت انکر بولت های مکانیکی یا شیمیایی یا میلگرد انتظار در سازه های پر تراکم(میلگرد) که باید محلکاشت و نصب آن فیکس باشد

جهت برش ستون، پوتر (پل)، فونداسیون ، سقف و دیوار برشی در سازه های بتنی