کمی درباره ما بدانید


شركت بتن برش ایرانیان در سال 1371 باهدف سرويس دهي تخصصي به پيمانكاران ابنيه بتني تاسيس گرديد


پس از اجرا مهندسين و مشاورين ساختماني همواره با توجه به عدم شكل پذيري بتن پس از گيرش نهايي و نياز به تخريب به منظور تغيير كاربري يا ايجاد بازشو opening جهت عبور كانالهاي تاسيساتي در سازه هاي بتني دچار مشكلات عديده اي مي گردند.

در طول اين مدت خدمات ارزنده اي را به مشاورين و پيمانكاران ساختماني عرضه نموده است.طي دو دهه اخير استفاده از ساخت و ساز ، با توجه به عواملي چون دسترسي آسان به مصالح تشكيل دهنده ، قيمت ارزان استحكام ، دوام و مقاومت آن در برابر حريق و زلزله ، افزايش و پيشرفت چشمگيري داشته است.


furushgah

برخی از مشتری های پروژه های ما


بانک آیندهبانک آینده
برج میلاد تهرانبرج میلاد تهران
بانک مرکزی ایرانبانک مرکزی ایران
کوروشکوروش
شرکت مترو تهرانشرکت مترو تهران
دانشگاه ازاد اسلامیدانشگاه ازاد اسلامی